Munkavédelem

A foglalkoztatottak számától függetlenül minden cégnek szükséges foglalkoznia a munkavédelemmel. A mi feladatunk, hogy megteremtsük a biztonságos munkavégzés feltételeit, amellyel megelőzhetők a munkaügyi bírságok.

Biztonság a munkahelyen alapvető munkavédelemmel

Kockázatértékelés készítése

A kockázatértékelés a munkavédelem alapja. Ilyenkor mérjük fel a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket, a balesetek és egyéb ártalmak lehetséges okait. Ezt az értékelést kizárólag munkavédelmi szakember készítheti el! Ez a dokumentum szolgál a munkavégzési szabályzat alapjául. Minden szervezetnek közelező elkészíttetni a kockázatelemzést még mielőtt megkezdené működését, a munkakörülmények változása alkalmával, illetve új telephely nyitásakor.

Kérjen tőlünk ajánlatot: +36 20 500 0071

Kémiai kockázatbecslés

Szinte minden munkahelyen találni vegyi anyagokat, elég akár a takarítószerekre gondolnunk.  A jogszabályi előírás szerint minden ilyen munkahelyen fel kell mérni a különféle kemikáliák által jelentett kockázatokat. A veszélyt jelentő anyagok biztonsági adatlapjai önmagukban nem elegendőek, a munkáltatónak kötelező meghatározni és értékelni a veszélyes anyagok jelentette kockázatokat. Ez ugyanúgy a munkavédelem tárgykörébe tartozik, mint a védőeszközök biztosítása vagy az oktatások megszervezése.

Kötelező orvosi vizsgálatok

Minden munkavállalónak kötelező résztvennie bizonyos időközönként alkalmassági vizsgálaton. Ennek elmaradása során a felelősség a munkáltatót terheli. Érvényes orvosi alkalmassági nélkül a munkavállaló nem dolgozhat, így ez a munkavédelem egyik alappillére. A vizsgálatok rendszerességét üzemorvos határozza meg, attól függően, hogy a munkavállaló milyen pozíciót tölt be.

Írjon üzenetet: munkavedelem@pyromax.hu

Gépek üzembe helyezése

A veszélyes gépek üzembe helyezését írásban kell elrendelni. A munkavédelmi törvényben minden olyan gép fel van tüntetve, amely veszélyesnek minősül. Ezeket a gépeket kivizsgálják, hogy megfelelnek-e a munkavédelem szabályainak. Nemcsak az első beüzemeléskor lehet szükség a vizsgálatra. Ha a gépet áttelepítik vagy hosszabb idő után kezdik újrahasználni, szintén kötelező elvégezni a vizsgálatot, továbbá legfeljebb ötévente ismét szükséges felülvizsgálni a gépet.

Egyéb Munkavédelmi szolgáltatásaink:

  • Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése
  • Orvosi alkalmassági vizsgálatok koordinálása
  • Oktatások esedékességének meghatározása
  • Munkahelyre szabott, egyedi nyomtatványok elkészítése
  • Munkaeszközök üzembe helyezése
  • Megfelelően dokumentált, rendszeres munkavédelmi bejárások elvégzése
  • Munkahelyi balesetek kivizsgálása, ügyintézés lefolytatása
  • Munkavédelemhez kapcsolódó dokumentációk jól áttekinthető, papíralapon való átadása munkahelyre szabott nyomtatványokkal. Az előírások folyamatosan betarthatók
  • Munkavédelmi jogszabályok figyelemmel kisérése, partnereink tájékoztatása

Kérjen tőlünk ajánlatot: +36 20 500 0071

Hívjon minket a +36 20 500 0071 telefonszámon vagy írjon keressen minket e-mailben.Írok