Tűzvédelmi jogszabály

A legfontosabb tűzvédelmi jogszabály, amit ismernie kell

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

  • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter
  • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2
  • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt
  • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő
  • melyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

 A tűzoltó készülék típusa Alapkarbantartás   Középkarbantartás  Teljes körű  karbantartás A tűzoltó készü- lék élettartama 
 Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó  1 év  5 és 15 év  10 év  20 év
 Törőszeges porral oltó  1 év  15 év  10 év  20 év
 Gázzal oltó  1 év  –  10 év  20 év
 Valamennyi szén-dioxiddal oltó  1 év  –  10 év  A vonatkozó szabályozás
szerint
 Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék
(szén-dioxiddal oltó kivételével)
 hat hónap  –  5 év  20 év, de legkésőbb
2014. 12. 31-ig
3

Hívjon most!